Föreningen/föräldrarna

 

Föräldrarna är medlemmar i Högeruds Ekonomiska Förening som driver verksamheten.

 

Just nu ser föräldraplikten ut så här:

* Varje familj har ca två städveckor/ termin. Detta innebär att man städar förskolans lokaler måndag, tisdag och torsdag, sammanlagt 6h. Nytt för i år är att man kan köpa städ för 900kr/städvecka.

 

Alla föräldrar är med i en av dessa grupper:

* Föreningsgruppen - Ordförande och sekreterare på styrelsemöten. Kallar till möten, sköter kontakt med kommunen, valberedning, gör föräldrapliktsschema m.m.

* Ekonomigruppen - Kassör. Har bl.a. hand om budget, kontot och sköter ekonomiska frågor med kommunen.

* Arbetsgivargruppen - Sköter kontakten mellan personalen och styrelsen. Har hand om personalfrågor, anställningar, löneförhandlingar m.m.

* Intagningsgruppen - Intagning av nya barn. Träffar nya familjer och informerar om föreningen.

* Miljögruppen - Två vaktmästare (en inne och en ute) som delar ut uppgifter till de andra i denna grupp. De sköter gräsklippning, snöskottning, underhåll av inne- & utemiljö m.m.

 

För att få mer insyn i vår verksamhet har vi skapat en sluten grupp på facebook, där endast personal och aktiva medlemmar kan se eller skriva inlägg. Här sätter vi in kort och berättar om vad vi gör mm.

 

Löneutbetalning och bokföring sköts av Stavnäs Redovisning.

 

Prästhögs föräldrakooperativ Telefon: 070-511 24 77 E-post: prasthogskolan@gmail.com