Information


Föräldrarna är medlemmar i Högeruds Ekonomiska Förening och driver verksamheten på Prästhögskolan. Föräldrarna väljer varje år en styrelse som i nära samarbete diskuterar verksamheten med vår anställda förskolechef, som i sin tur ansvarar för den pedagogiska verksamheten. 


Just nu ser föräldraplikten ut så här:


* Varje familj har ca en städvecka/ termin. Detta innebär att man städar förskolans lokaler måndag, tisdag och torsdag, sammanlagt 6h den veckan.
Denna del av föräldraplikten kan köpas, då städar anställd personal istället. Beroende på antalet medlemsfamiljer så varierar
kostnaden för städ, från 240kr-350kr/mån


*Jourvecka. Varje familj har jour ca 1vecka/termin. Denna vecka har man ansvar för gräsklippning, snöskottning, tömning av återvinning och ibland andra enklare sysslor. 
Styrelsen består av föräldrar:


* Föreningsgruppen - Ordförande och sekreterare på styrelsemöten.


* Ekonomigruppen - Kassör. Har hand om budget, konton och sköter ekonomiska frågor.


* Arbetsgivargruppen - Har hand om personalfrågor, anställningar, löneförhandlingar m.m.


* Miljögruppen - Vaktmästare som vid behov delar ut uppgifter till övriga föräldrar. 
Kostnaden för förskolebarn är:


Barn1: 500kr/månad, plus 16kr/närvarodag


Barn2: 333kr/månad, plus 16kr/närvarodag


Barn3: 167kr/månad, plus 16kr/närvarodag

 


Allmän förskola: barn som är mellan tre och sex år vars föräldrar är föräldralediga eller arbetslösa får gå 15h/vecka, from 1sep tom 31maj, utan att betala grundavgift. Man betalar då endast 16kr/närvarodag. Juni-Augusti betalar man grundavgift som vanligt. (detta gäller från 1sep det år som barnet fyller tre år)

Prästhögskolan telefon:070-511 24 77 mail: jenny.prasthogskolan@gmail.com