Kostnader

Prästhögs föräldrakooperativ Telefon: 070-511 24 77 E-post: prasthogskolan@gmail.com

Kostnaden för förskolebarn är:

Barn1: 500kr/månad, plus 16kr/närvarodag

Barn2: 333kr/månad, plus 16kr/närvarodag

Barn3: 167kr/månad, plus 16kr/närvarodag

 

Kostnaden för fritidsbarn är:

Barn1: 400kr/månad, plus 16kr/närvarodag

Barn2: 267kr/månad, plus 16kr/närvarodag

Barn3: 133kr/månad, plus 16kr/närvarodag

Barn som är mellan tre och sex år vars föräldrar är föräldralediga eller arbetslösa får gå 15h/vecka, from 1sep tom 31maj, utan att betala grundavgift, man betalar då endast 16kr/närvarodag. Juni-Augusti betalar man grundavgift som vanligt. (Obs, detta gäller från 1sep det år som barnet fyller tre år)

 

Nytt för i år är att man kan köpa städ för 900kr/städvecka istället för att städa själv.

Man har 1-2 städveckor/termin och då städar man måndag, tisdag och torsdag, sammanlagt 6h.